ચાના કપમાં IPLનો સટ્ટો:રાજકોટના હાઈટેક બુકી, કપમાં રહેલ QR કોર્ડ સ્કેન કરતા ખુલે છે ઓનલાઇન જુગારની ID, ટેક્નિક જાણીને ચોકી જશો

It is said that a day is incomplete without tea. Tea lovers feel the power of Rome at the very mention of a sip of tea. But you realize that the same cup from which you are sipping tea during the day has become the new way of betting for bookies. So..! Bookies in Rajkot … Read more

માતા અને 17 વર્ષનો પુત્ર જૂનાગઢથી રાજકોટ આવતા થયો અકસ્માત: એકનું મોત

Meanwhile, a 17-year-old minor died after his bike collided with a stopped tempo near Charkhadi Patia on the Porbandar National Highway while the mother was admitted for treatment with serious injuries. The sad thing is that after the death of the husband eight months ago, the sudden death of one of the sons has left … Read more